\

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng từ lâu đã là vật bất ly thân trong giới trẻ tri thức hiện đại. Việc trào lưu không tiền mặt đã đẩy thẻ tín dụng được phổ cập hơn.