fbpx

Kênh đầu tư

Trong việc sử dụng vốn để đầu tư, việc lựa chọn kênh đầu tư vẫn là cơn đau đầu cho những ai chưa có một mô hình kinh doanh cụ thể.